маълумоти юридики

Ин веб-сомона ба ширкати “Herbion” вобастагї дорад.

Шарти истифодабарї:

Агар Шумо дилхоњ сањифаи сомонаи ширкати “Herbion” – ро кушоед ё тамошо кунед, Шумо бо тарзи худкор ба шароитњои истифодабарї рози мешавед.

Агар бо ягон сабаб Шумо бо шароити истифодабарї рози нестед, веб-сомонаро мањкам кунед ва истифода набаред.

Ширкати “Herbion” веб-сомонаи худро дар ш.Киев (Украина) идора, назорат ва навоврї мекунад.

Њамагуна ахборот ва маълумот, ки дар веб-сомона њаст ба ширкати “Herbion” таалуќ дорад ва бо маќсади ахборотї пешнињод мешавад. Ахбороте, ки дар веб-сомона пешнињод мешавад, асос барои мубодилањои њуќуќи шуда наметавонад ё барои созиши мубодилањо агар дигар намуд набошад (интишори матнњои рекламавї, пешнињодњои махсус ва ѓайра).

Ахборотњои дар веб-сомонаи ширкати “Herbion” љойгиршуда дар бораи мањсулот, мавод, маънои онро надорад, ки ширкати “Herbion” мањсулот (маводи худро дар бозори Шумо ё бозоре, ки истифодабаранда њавасманди дорад, ё мамлакате, ки истифодабаранда дар веб-сомона ворид шуд. Ба ширкати филиал ё намояндагињои ширкат барои ахборот оид ба бозори мањсулот (мавод) фуруш дар мамлакати Шумо ва мамлакате, ки Шумо медињад, мурољиат намоед.

Рад кардани љавобгарї:

Ширкати “Herbion” зидди веб-сомонаи худро барои пешнињоди ахборот коркард кардааст, лекин ширкати “Herbion” барои дуруст ва пурра будани ахборот љавобгариро ба худ намегирад, инчунин ширкати “Herbion” њуќуќи таѓйир, хориљ кардан, илова кардан дар ваќтњои гуногун ва бо роњњои гуногун, махсусан ин веб-сомонаро новобаста ба сабабњо ва бе эълони пешакї. Истифодабаранда веб-сомонаро маълумотњои пешнињодшударо тавакалан  истифода бурда метавонад. Ширкати “Herbion” ва дигар шахсони њуќуќи ё инфиродие, ки дар коркард ва сохтани ин веб-сомона иштирок карданд, аз уњдадорињои зурфњои гуногун озод карда мешаванд, њангоми бо роњњои гуногун пайдо шудан дар натиљаи истифодабарї ё номумкин будани истифодаи ахбороте, ки дар ин веб-сомона ва ё аз хатогии гуногун ё норасогии матни ахборот.

Ахбороти дар веб-сомонаи ширкати “Herbion” пешнињодшуда барои тавсия ё нишондод барои табобати беморињои гуногун бо истифодаи мањсулот маводи ширкати “Herbion” шуда наметавонад. Пеш аз истифодаи бо духтур маслињат кунед.

Ишора ва веб-сайтњо:

Сањифањои веб-сомонањо метавонанд ахбороти шахси сеюмро дошта бошанд ва ишора ба сомонаи шахси сеюм. Ширкати “Herbion” ба мазмуни сањифаи веб-сомонаи шахси сеюм шинос нест ва ба мазмуни онњо љавобгар нест.

Њуќуќи молу молки зењнї:

Њамаи ахборот ва номањое, ки дар веб-сомонаи ширкати “Herbion” пешнињод шудааст, маводи њимояи њуќуќи муалиф ва дигар њуќуќњои зењни мебошнд. Њуљљатњое, ки дар веб-сомонаи ширкати “Herbion” интишор шудаанд, метавонанд бо маќсадњои тиљорати ё маќсади шахси ва њамаи эзоњоти дар боло зикршуда оид ба њимояи њуќуќи молу мулки зењни ба њисоб гирифта мешаванд. Ахборотњои дар веб-сомона љойгиршуда нусхабардорї кардан, таѓйир додан, инъикос кардан, пур кардан, таѓйир дода ё бо роњњои гуногун пањн кардан бо маќсади тиљорати ба розигии хатии ширкати “Herbion” манъ аст. Номгўи брендњо ва маркањои тиљоратие, ки дар веб-сомонањо вомехуранд, маркањои тиљоратии баќайдгирифташудаи ширкати “Herbion” мебошанд, ё ширкати “Herbion” њуќуќи истифодаи онњоро дорад.

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency