Фармаконадзор

Ширкати “Herbion” доимо маниторинги бехатарии њамаи мањсулотњояшро дар марњилањои коркард ва ё њангоми истифодабарии онњо дар таљрибаи тиббї мегузаронад. Љамъоварии ахборот дар бораи бехатарї ба ширкат имконият медињад, ки ба беморон ва табибон маълумотњои пурра ва дуруст пешнињод намоед.

Ширкати “Herbion” дар бораи бехатарии мањсулот ахборот љамъоварї намуда, онњоро коркард ва тањлил намуда онро ба маќомотњои роњбарикунанда ва табибон мерасонад.

Агар Шумо аз њодисањои нохуше, ки њангоми истифодабарии мавод ба амал меояд, инчунин саволњо ва норозигї нисбати сифати мањсулот ва ё ба дастурамалї пайдо мешавад, марњамат карда ба почтаи электронии мо хабар дињед. Бояд э-майли њар як мамлакатро нишон дод бо нишондоди «Дар бораи бехатарии истифодаи мањсулот»

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency