соли 1983
таъсис ёфтааст
Дорои 22намояндагї
(филиал)дар љањон
Дар 3 ќитъаи љањон
ба мо боварї доранд
100% маводњои
табиї ва муассир

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/novexh5/herbion.com/wp-includes/functions.php on line 4773

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/novexh5/herbion.com/wp-includes/functions.php on line 4773

Фармаконадзор

  • Ширкати “Herbion” доимо маниторинги бехатарии њамаи мањсулотњояшро дар марњилањои коркард ва ё њангоми истифодабарии онњо дар таљрибаи тиббї мегузаронад. Љамъоварии ахборот дар бораи бехатарї ба ширкат имконият медињад, ки ба беморон ва табибон маълумотњои пурра ва дуруст пешнињод намоед.
  • Ширкати “Herbion” дар бораи бехатарии мањсулот ахборот љамъоварї намуда, онњоро коркард ва тањлил намуда онро ба маќомотњои роњбарикунанда ва табибон мерасонад.
  • Агар Шумо аз њодисањои нохуше, ки њангоми истифодабарии мавод ба амал меояд, инчунин саволњо ва норозигї нисбати сифати мањсулот ва ё ба дастурамалї пайдо мешавад, марњамат карда ба почтаи электронии мо хабар дињед. Бояд э-майли њар як мамлакатро нишон дод бо нишондоди «Дар бораи бехатарии истифодаи мањсулот»

саволу чавоб

Савол