Нимпласт бактерицидный пластырь

Нимпласт бактерицидный пластырь

Асоси пластерро газвори пахтагин ташкил медињад, ки хосияти хуби њавогузаронї дорад. Дар асос (газвори пахтагин) клей (елин) гипоалергенї хеле нозук номида мешавад, ки мустањкам мечаспад ва осон ва ба дард баъди истифода кушода мешавад.

Болиштаки љабанда аз матои канабї тайёр шуда хосияти баланди љабандагї дорад. Дар ќисми беруна, ки бо љароњат алоќа дорад, рупуши хурд микротурї (микросеткагї), ки тез хун ва фасодиро мегузаронад ва безарариро таъмин мекунад.

  • Пусти љароњатдорро њимоя мекунад
  • Болиштча, ки бо акринол љабида шудааст, таъсири бактерисиди дошта, хатари инкишофи инфексияро паст мекунад
  • Асоси пластир хосияти обногузаронї дорад
  • Таъсири љароњатњо дармон кардан дорад
  • Даар сатњи љароњат намечаспад
  • Истифодаи дарозмудат таъсири алергї, илтињобї ва љузъї-ангезандагї надорад
  • Асос – пардаи поливитаминхлориди – 70,2%
  • Болиштча – вискозаи ѓайригазвории тамизшуда бо акринол – 10,4%
  • Адгезив – каучуки табии, каучуки синтетикї ва ќатрон (смола) – 19,4%

 

Њимояи пусти љароњатдор, (кандагї, буридагї, харошидагї, обила, љои газидаи њашарот) аз таъсири беруна ва сироятёбї.

Рупуши њимоявиро аз сатњи клейдори пластир гирифта ва дар пусти тар ва хушк тарзе часпонед, ки сатњи љароњатдор бо болиштча мањкам шавад. Пластир њарруз иваз карда шавад.

Пластир бо андозаи 19х72 мм дар борљома 10 ва 100 дона.

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency