Энтоцид

Энтоцид

Љамъи растанињои доругї, ки дар таркиби маводи Энтофит медароянд, дар меъдаю рўда њам фоидаи љузъї ва њам таъсири марказї ба ѓадудњо ва функсияњои њаракатдињандагии меъда мерасонад.

Кумин – иштињоро баланд мебардорад, перисталтикаи рўда ва меъдаро бењтар мекунад, таъсири талхаронї дорад. Туршнокии шираи меъдаро ба тартиб медарорад. Њолатњои диспепсиро (вайроншавии кори меъдаю рўдаро) бартараф мекунад.

Виноград культурный – хосияти дарунравї, зиддиилтињобї, талхаронї ва барќароркунї дорад. Људошавии луобро зиёд мекунад. Таннаи рагњои хунгардро мустањкам мекунад.

 

Фенхель обыкновенный – хосияти бодронї, спазмолитикї, талхаронї зоњир мекунад. Кашишхўрии рўдаро метезонад, њосилшавии ѓадудњои њазмкуниро зиёд мекунад.

Мята перечная – таъсири спазмолитикї, оромкунандагї ва бодронї дорад. Људошавии шираи меъдаро метезонад, рагкашии талхарон ва роњњои талхаро нест мекунад.

Барбарис остистый – хосияти зиддиилтињобї, талхаронї, зиддимикробї, ќоќкунандагї, хунманъкуниро зоњир мекунад.

Мезуя железная – хосияти зиддиилтињобї, пешобронї, антиоксидантї дорад.

Солодка голая – таъсири спазмолитикї, зиддиилтињобї, зиддибактериявї, дарунронии суст дорад. Њосилшавии луобро зиёд карда, вайро часпак намуда, девораи химиявї њосил мекунад.

Коричник тамала – мубодилаи моддањоро бењтар мекунад, хосияти спазмолитикї, талхаронї, бодронї ва зиддиилтињобї зоњир мекунад.

Амомум шиловидный – људошавии шираи меъдаро метезонад ва ба тартиб медарорад, иштињоро баланд мебардорад, њазмкуниро бењтар мекунад, хосияти бедардкунї дорад, тонуси умумии баданро баланд мебардорад.

Кориандр посевной – њосилшавии ѓадудњои њазмкуниро пурзур мекунад, хосияти талхаронї, дардпасткунї ва антисептикї зоњир мекунад.

Энтодсид – маводи растанигї барои ба тартиб даровардани вазифањои системаи њазмкунї.

 • Бадњискуниро дар меъда бартараф мекунад.
 • Њаракати роњњои меъдаю-рўдаро ба тартиб медарорад.
 • Туршнокии шираи меъдаро паст мекунад, таъсири зиддиярагї дорад.
 • Тонуси сфинктери поёни сурхрўдаро зиёд мекунад, аломатњои зардаљўш ва ќайкуниро нест мекунад.
 • Аломатњои вазнинии меъда, дилбењузурї ва метеоризмро кам намекунад.
 • Хосияти зиддиилтињобї, антисептикї зоњир мекунад (беморињои функсионалии роњњои њазмкунї асосан илтињобовар мебошад.

Њар 10 мл шарбат шираи:

 • Кумина семян                                20 мг
 • Винограда культурного плодов     20 мг
 • Фенхеля обыкновенного плодов   20 мг
 • Мяты перечной листьев                 20 мг
 • Барбариса остистого плодов         12 мг
 • Мезуи железной плодов               12 мг
 • Солодки голой корней                   12 мг
 • Коричника тамала листьев             9 мг
 • Амомума шиловидного плодов    3 мг
 • Кориандра посевного плодов        2 мг

Диспепсия, бо аломатњои зерин:

 • туршнокии зиёди шираи меъда/зардаљуш
 • дилбењузуршавї ва ќайкунї
 • дамиши шикам в њис кардани тезсершавї

Рефлекс – эзофагит

Калонсолон: 1 ќошуќи (15 мл) 2 маротиба дар як рўз

Кўдакон (аз 8 то 18 сола): 2 ќошуќчагї (10 мл) 2 маротиба дар 1 рўз

Кўдакон (аз 2 то 8 сола): 1 ќошуќчагї (5 мл) 2 маротиба дар 1 рўз

Мўњлати табобат: аз 3 то 7 рўз.

120 мл дар шиша

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency