Энтобан сироп 90 мл

Энтобан сироп 90 мл

Энтобан – фитопрепарати якљоякардашуда буда, таъсири зиддидиареї, зиддибктериявї ва зиддипротозои дорад.

Холархена пушистая –хосияти зиддимикробї ва зиддиамёбї зоњир мекунад.

Мирт обыкновенный – таъсири бактерисидї (махсусан нисбати стафилококњо ва стрептококњо) зиддивирусї, фунгисидї ва зиддиилтињобї дорад.

Њолати барќароршавиро инкишоф медињад: Талхї (тундї) – ѓадудњои њазмкуниро баланд мекунад, њазмкуниро бењтар мекунад.

 

Барбарис остистый – таъсири зиддиилтињобї, зидди диареї ва антисептикї дорад. Алколоид барбарис таъсири фаъоли зиддибактериявї дорад.

Айва бенгальская – таъсири гипоглимекї дорад, њазмшавии хўрокро мусоидат мекунад.

Дуб красильный – таъсири қоқкунандагӣ  зиддиилтињобї ва зиддимикробї дорад.

Бутея великолепная – хосияти қоқкунандагӣ ва кирмронӣ дорад.

 • Вобаста ба хосияти ќоќкунандагї ва зиддибактериявї диареяро зуд ва бофоида нест мекунад.
 • Таъсири бактерисидї ба штами Амёбаи дизентерїдорад.
 • Ба мушакњои мулоим таъсир расонида, спазмро мекушояд, кашишхўрии рўдањоро барќарор мекунад.
 • Пардаи луобии узвњои њозимаро муњофизат мекунад.
 • Хосияти рўйпушкунанда дошта ба љаббиши токсинњо ба хун роњ намедињад.
 • Новобаста аз хўрокхури истифода мешавад.

10мл шарбат дорои шира аз:

 • Холархены пушистой – 400,0 мг
 • Мирта обыкновенного – 400,0 мг
 • Барбариса остистого – 100,0 мг
 • Айвы бенгальской – 100,0 мг
 • Дуба красильного – 100,0 мг
 • Бутеи великолепной – 100,0 мг
 • Амебиози шаддид ва музмин
 • Амебиози гепатитї ва дигар беморињое, ки E.hystolytica доранд.
 • Дизентерияи басилярї
 • Диареяи неспесификӣ ва бактериявӣ
 • Гастроэнтерит
 • Хосияти қоқкунандагӣ доштаҷабиши токсинҳоро дар хун бозмедорад

 Кўдакони навзод: (аз 6 моња боло) – ½ ќошуќчагї њар 4 соат.

Кўдакон – 1-2 ќошуќчагї њар 4 соат.

Калонсолон: 3-4 ќошуќчагї њар 4 соат

Мавод новобаста аз хўрокхурї истифода мешавад.

Шарбат 90, 120 ва 150мл дар як шиша.

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency