Энтобан капсулы

Энтобан капсулы

Энтобан– фитопрепарати якљоякардашуда буда, таъсири зиддидиареї, зиддибактериявї ва зиддипротозои дорад.

Холархена пушистая – хоситяти зиддимикробї ва зиддиамёбї зоњир мекунад.

Мирт обыкновенный – таъсири бактерисидї (асосан нисбати стафилококњо ва стрептококњо) зиддивирусї, фунгисидї ва зиддиилтињобї дорад.

 

Њолати барќароршавиро инкишоф медињад: Талхї (тундї) – ѓадудњои њазмкуниро баланд мекунад, њазмкуниро бењтар мекунад.

Барбарис остистый – таъсири зиддиилтињобї, зидди диареї ва антисептикї дорад. Алколоид барбарис таъсири фаъоли зиддибактериявї дорад.

Айва бенгальская – таъсири гипоглимекї дорад, њазмшавии хўрокро мусоидат мекунад.

Дуб красильный – таъсири қоқкунандагӣ,  зидди  илтињобї ва зиддимикробї дорад.

Бутея великолепная– хосияти қоқкунандагӣ ва кирмронӣ дорад.

 • Вобаста ба хосияти ќоќкунандагї ва зиддибактериявї диареяро зуд ва бофоида нест мекунад.
 • Таъсири бактерисидї ба штами  Амёбаи дизентерї дорад.
 • Ба мушакњои мулоим таъсир расонида, спазмро мекушояд, кашишхўрии рўдањоро барќарор мекунад.
 • Пардаи луобии узвњои њозимаро муњофизат мекунад.
 • Хосияти рўйпушкунанда дошта ба ҷаббиши токсинњо ба хун роњ намедињад.
 • Новобаста аз хўрокхури истифода мешавад.

1 ѓилофак дорои шира аз:

 • Холархены пушистой – 400,0 мг
 • Мирта обыкновенного – 400,0 мг
 • Барбариса остистого – 100,0 мг
 • Айвы бенгальской – 100,0 мг
 • Дуба красильного – 100,0 мг
 • Бутеи великолепной – 100,0 мг
 • Амебиози шаддид ва музмин
 • Амебиози гепатитї ва дигар беморињое, ки E.hystolytica доранд.
 • Дизентерияи басилярї
 • Диареяинеспесификӣ в абактериявӣ
 • Гастроэнтерит
 • Хосияти даббоғи дорад, ҷабиши токсинҳоро дар хун бозмедорад

Калонсолон: воя якумин: 2 ѓилофак, баъд 1 ѓилофаки њар 4 соат.

Мавод новобаста аз хўрокхурї истифода мешавад.

Мўњлати табобати – диарея, гастроэнтерит, зањролудшавї аз хўрок – 2-5 рўз;

амебиаз, дизентерия – 7-10 рўз.

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency