Бонджигар сироп

Бонджигар сироп

Бонљигар – мавод аз маљмўи растаниҳо буда, таъсири фармокологии он ба маљмўи моддањои фаъоле, ки дар таркиби растаниҳо ҳаст вобастагї дорад; таъсири гепатократекторї, зиддиилтињобї, зидди зањролудшавї ва талхарониро дорост.

Вербезина белая хосияти зиддигепатоксинї дорад.

Пикроризакурроа, таъсири зиддигистаминї, зиддиилтињобї (бо роњи паст кардани фаъолнокии тромбоситњо) талхаронї ва антиоксидантї дорад, илова бар ин таъсири иммуномодулиро дорост.

 

Паслен черный – таъсири оромкунї, бедардкунї ва дарунронї (ислоњовар) дорад.

Цикорий обыкновенный – таъсири талхаронї, гепатопротекторї дорад.

Тамариск гребенщик – таъсири маводњои ҷигарҳимоякунандаро  фаъол намуда хосияти лахтабандии хунро дорад.

Редька посевная – њамчун антиоксидант таъсир намуда, судмандии гепатотропї ва талхаронї расонда, ќобилияти  љигарро пурзур намуда,  метабализмро бењтар месозад.

Барбарис остистый – таъсири талхаронї, зиддимикробї, зидди диарейи дорад.

Берхавия раскидистая – таъсири гепатопротекторӣ, бедардкунї ва пешобронї дорад.

 • Сохт ва вазифаи љигарро ба тартиб медарорад
 • Барќароршавии гепатоситҳоро инкишоф медињад
 • Тањшиншавии талхаро рафъ мекунад
 • Љигарро аз таъсири модањои заҳролуд нигоњ медорад (шароб, маводњои доруворї ва ѓайра).
 • Марњилаи ҳазмкуниро бењтар месозад

10мл шарбат  дорои шира аз:

 • расторопша пятнистая – 200,0 мг
 • Вербезина белая – 250,0 мг
 • Пикроризакурроа – 100,0 мг
 • Паслен черный – 50,0 мг
 • Цикорий обыкновенный – 175,0 мг
 • Солодка голая – 200,0 мг
 • Тамарикс гребенщик – 100,0 мг
 • Редька посевная – 50,0 мг
 • Барбарис остистый – 150,0 мг
 • Сферантус индийский – 50,0 мг
 • Берхавия раскидистая – 100,0 мг
 • Вайронщавии шаддид ва музмини љигар
 • Гепатит – шаддид ва музмин
 • Гепатити сироятї
 • Дегенератсияи равѓанин, инфилтратсияи равѓанини љигар
 • Желтухаи (зардпарвини гепатосемоляторї ва касалињои рупуши љигар
 • Љигари суст
 • Вайроншавии фаъолияти љигар, ки аз њисоби доруворї, моддањои саноатии химиёвї ва касалињои сиороятї ба амал меояд
 • Холесистити ѓайрикалкулёзии музмин

Калонсолон – 2 ќошуќчаги 3 маротиба дар як рўз.

Кўдакон – 1 ќошќчаги 3 маротиба дар як рўз.

Маводро баъди  хўрок  истифода мебаранд

Њангоми табобати бемории шадид давомнокии истифодаи мавод 2 њафта

Њангоми шакли музмини беморї то 4-6 њафта

90 мл мавод.

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency