Бонджигар капсулы

Бонджигар капсулы

Бонљигар – мавод аз маљмўи растаниҳо буда, таъсири фармокологии он ба маљмўи моддањои фаъоле, ки дар таркиби растаниҳо ҳаст вобастагї дорад; таъсири гепатократекторї, зиддиилтињобї, зиддизањролудшавї ва талхарониро дорост.

Вербезина белая  хосияти  зиддигепатоксинї дорад.

Пикрориза курроа, таъсири зиддигистаминї, зиддиилтињобї (бо роњи паст кардани фаъолнокии тромбоситњо) талхаронї ва антиоксидантїдорад, илова бар ин таъсири иммуномодулиро дорост.

 

Паслен черный – таъсири оромкунї, бедардкунї в адарунронї (ислоњовар) дорост.

Цикорий обыкновенный – таъсири талхаронї, гепатопротекторї дорад.

Тамариск гребенщик – таъсири маводњои  ҳимоякунандаи љигарро фаъол намуда хосияти лахтабандии хунро дорад.

Редька посевная – њамчун антиоксидант таъсирнамуда, судмандии гепатотропї ва талхаронї расонда, ќобилиятидетоксикатсиякунонии љигарро пурзур намуда метабализмро бењтар месозад.

Барбарис остистый – таъсири талхаронї, зиддимикробї, зиддидиарейи дорад.

Берхавия раскидистая – таъсири гепатопропротекторӣ, бедаркунї ва пешобронї дорад.

 • Сохт ва вазифаи љигарро ба тартиб медарорад
 • Барќароршавии гепатоситҳоро инкишоф медињад
 • Тањшиншавии талхаро рафъ мекунад
 • Љигарро аз таъсири модањои заҳролуд нигоњ медорад (шароб, маводњои доруворї ва ѓайра).
 • Марњилаи ҳазмкуниро бењтар месозад

1 ѓилофак дорои шира аз:

 • Расторопша пятнистая – 200,0 мг
 • Вербезина белая – 250,0 мг
 • Пикроризакурроа – 100,0 мг
 • Паслен черный – 50,0 мг
 • Цикорий обыкновенный – 175,0 мг
 • Солодка голая – 200,0 мг
 • Тамарикс гребенщик – 100,0 мг
 • Редька посевная – 50,0 мг
 • Барбарис остистый – 150,0 мг
 • Сферантус индийский – 50,0 мг
 • Берхавия раскидистая – 100,0 мг
 • Вайронщавии шаддид ва музмини љигар
 • Гепатит – шаддид ва музмин
 • Гепатити сироятї
 • Дегенератсияи равѓанин, инфилтратсияи равѓанини љигар
 • Желтухаи (зардпарвини гепатосемоляторї ва касалињои рупуши љигар
 • Љигари суст
 • Вайроншавии фаъолияти љигар, ки аз њисоби доруворї, моддањои саноатии химиёвї ва касалињои сироятї
 • Холесистити ѓайрикалкулёзии музмин

1-2 ѓилофак 2 маротиба дар 1 рўз

Маводро баъди хўрок истифода мебаранд

Њангоми табобати бемории шадид давомнокии истифодаи мавод 2 њафта

Њангоми шакли музмини  беморї то 4-6 њафта

20 ва 60 ѓилофак дар борҷома

 

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency