Алфагин капсул

Алфагин капсул

Алфагин – мавод аз маљмўи растаниҳо буда, таъсири он аз растаниҳои ба таркиби он воридшуда вобастагї дорад.

Женьшень – мондагиро рафъ мекунад вањассосиятро паст мекунад, њолати кори фикри ва љисмониро бењтар намуда, љарангоси гушњоро (ѓалоѓула,шавшув) нест мекунад, биноиро хуб мекунад. Таъсири пурќувваткунии женьшень, маводи ќимматбањо барои шахсоне, ки беморињои вазнин ва баъди љарроњи гузаронидаанд мебошад.

 

Женьшень сибирский – таъсири пурќувваткунандаги (руњафзои) ва болидарӯҳӣ дорад (њавасмандкунї) гардиши хунро дар маѓзи сар бењтар намуда, кори фикри ва љисмониро бењтар мегардонад. Кори мушакњоро хуб мекунад, кори дилро хуб месозад, аз њисоби таъсирирагвасеъкунандагӣ ва муътадил гардонидани мубодилаи моддањо дар пардаи даруни рагњо пайдоиши чарбњоро нигоњ медорад.

Эмблика лекарственная – иштињоро мекушояд, њазмкуниро бењтар мегардонад, биосинтези сафедањоро бењтар мекунад. Барќароршавии дурусти бофтањои мезенхимиид устухони дандон ва коллагенро тақвият медиҳад.

Аз њисоби зиёд доштани мводи фаъоли биологї, витамини С-и табии хосияти антиоксидантиро дорост. (пасткунандаи радикалњои озод мебошад) таъсири имуномодули дорад (сироятнопазирї).

Люцерна посевная – аз њисоби зиёд њосил кардани кислотаи гидрогенхлорид ва пепсин иштињоро мекушояд, таъсири пурќувваткунї дорад, махсусан њангоми пешгирии беморињои шамолхурї ва сироятї. Боњассосият мутобиќбуданро баланд бардошта, њангоми мондашавї ва эњсоси будан ёрӣ мерасонад. Сапонинҳо кам кардани холестеринро дар хун таќвият дода, инкишофи атеросклерозро нигоњ дошта, системаи дилу рагњоро пурќувват мегардонад. Люцерна  аз хлорофилл бой буда, табобати камхунињои гуногунро метезонад.

Пажитник греческий – мубодилаи панкреатинро бењ гардонида њазмкуниро хуб мекунад. Хосияти пурќувваткунї ва руњафзоикунонї дошта, ќувваи љисмонии баданро барќарор мекунад. Ба баланд шудани миќдори (њаљми) гемоглобин мусоидат мекунад.

 • Коршоямии фикри ва љисмониро мусоидат мекунад
 • Муќовимати асабонї ва руњафтодагиро паст мекунад
 • Муќовимати баданро бо омилњои њасоси (стресс) зиёд мекунад
 • Ќуввањои њимоявии баданро фаъол гардонида, иммунитетро пурќувват мекунад
 • Иштињоро мекушояд
 • Сињатмандиро баъди табобат метезонад, њолати руњиро баъди бемори бењтар месозад
 • Таъсири намоёни пурќувваткунандагї ва антиоксидантиро дорост

1 ѓилофак дорои шира:

 • Женьшень                             50 мг
 • Сибирский женьшень         200 мг
 • Люцерна посевная               500 мг
 • Эмблика лекарственная      800 мг
 • Пажитник греческий           500 мг
 • Мондашавї
 • Неврастения
 • Мондашавии фикри
 • Камхурокї
 • Беморињои гериатрї
 • Давраи сињатёбї
 • Анорексия

Калонсолон: 1 ѓилофаки 2 маротиба дар як рўз.

Мавод баъди хўрок истеъмол карда мешавад, ваќти ќабул – сањар ва бегоњ.

Муддати табобат – 30 рўз.

! то 18 сола мавод дар намуди шарбат истифода мешавад.

Бо 20 ва 60 ѓилофак дар борҷома.

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency